Mediacje w Wielkopolsce

 

Przy pomocy neutralnej osoby jaką jest mediator, strony sporu łatwiej 
i szybciej mają możliwość osiągnięcia porozumienia i zawarcia wypracowanej przez nich ugody. 


Mediacje prowadzimy w sprawach:
- rodzinnych
- gospodarczych
- majątkowych
- pracowniczych
- szkolnych
- karnych
- nieletnich sprawców czynów karalnych

Więcej o mediacji

Kontakt
Mediacje gospodarcze
Zapraszamy do korzystania z mediacji