Mediacje cywilne

 
Na mocy rozporządzenia z 2005r. strony sporów cywilnych mają możliwość dochodzić swoich racji nie tylko przed sądem, ale i na drodze mediacji. Instytucja mediatora daje możliwość polubownego zawarcia ugody przed sądem. Do mediacji sprawę może skierować sąd jak i same zainteresowane strony. Jednak w każdym przypadku mediacja jest dobrowolna, tzn., że obie strony wyrażają chęć uczestnictwa w niej. Wystarczy uzyskać akceptację drugiej strony i zgłosić się do mediatora. A proces mediacji ma na celu wypracowanie ugody czy porozumienia skonfliktowanych stron w dowolnych kwestiach cywilnych, jak spory małżeńskie, finansowe, gospodarcze, roszczenia majątkowe, sporne kwestie handlowe czy konflikty pracodawca - pracownik.
Natomiast osoba mediatora jest bezstronna, dająca rękojmię poufności w kwestii omawianych sporów. Jego rolą jest wyłącznie doprowadzenie sporu do ugody.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa grupuje doświadczonych mediatorów o specjalizacji z różnych dziedzin gospodarki -> więcej
Prowadzimy mediacje w woj. wielkopolskim,
jeżeli macie Państwo pytania prosimy o kontakt
telefoniczny: 602 79 89 71
lub e-mail: mediacje@mediatorwlkp.pl

strona tytułowa

Zapraszamy do korzystania z mediacji